Visa Kopu

Visa Kopun blogi mielenkiintoisista asioista.

Blogilistan käyttöehdoista polemiikkia

Josku huomasi mielenkiintoisen kohdan Blogilistan käyttöehdoissa:

Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus käyttää (ml. linkittää) ja julkaista uudelleen korvauksetta, muunneltuna tai alkuperäisessä muodossaan, Käyttäjän Palvelussa tai sen kautta julkistamaa aineistoa Palvelussa ja sen markkinoinnissa sekä Palveluntarjoajan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa.

Eli käytännössä Sanoma-konserni saa käyttää tämänkin blogin sisältöä miten lystäävät, ihan vain sen takia, että olen rekisteröitynyt Blogilistalle.

Asiasta ovat kirjoittaneet laajemmin muun muassa SchizoBlog ja ButtUgly.

Päivitys klo 16.26: Blogilistan ylläpito reagoi nopeasti. Käyttöehtojen kohta kuuluu nyt:

Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Käyttäjän toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä edellyttäen, että Käyttäjälle voi voimassaolevan lainsäädännön perusteella syntyä tekijänoikeus kyseiseen materiaaliin.

Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus käyttää ja linkittää blogilistan kautta kertyvää dataa, tilastoja, analyysejä ja trendejä Palvelussa ja sen markkinoinnissa sekä Palveluntarjoajan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnassa. Palveluntarjoajan käyttö- tai julkaisuoikeus ei koske blogisisältöjä, muuten kuin linkitystarkoituksessa.

Tämä on vanha sivusto. Löydät minut esimerkiksi täältä: Roxeteer Media Oy, Instagram ja Twitter.