Visa Kopu

Visa Kopun blogi mielenkiintoisista asioista.

Keskiviikko 18. joulukuuta 2002 klo 13:50

Vuotoksen allasta ei rakenneta, kertoo Hesari. “Korkeimman hallinto-oikeudenmukaan altaan ja voimalaitoksen rakentaminen ja vesien säännöstely aiheuttaisivat luonnolle huomattavia ja laaja-alaisia vahingollisia muutoksia. Lisäksi haittaa koituisi kalataloudelle, poronhoidolle, marjastukselle, sienestykselle ja metsästykselle. Alueen maisema muuttuisi täysin.”

Tämä on vanha sivusto. Löydät minut esimerkiksi täältä: Roxeteer Media Oy, Instagram ja Twitter.